Mus rekomenduoja

Tavo būsimieji darbdaviai ir kolegos

JONAS AKELIS

EY tarptautinės profesinių paslaugų bendrovės

Vyk. partneris Baltijos šalyse

Šiuolaikinio verslo aktualijos lemia, kad labai dažnai tenka susidurti su situacijomis, kai reikia spręsti įvairius kompleksinius klausimus. Tuomet galvas suremia skirtingų disciplinų atstovai, pvz. auditoriai ir verslo konsultantai kartu su mokesčių ir teisės specialistais. Iššūkiai kyla tiek organizacijų viduje, tiek ir iš išorinės tarptautinės ir vietinės reguliacinės bei konkurencinės aplinkos.

Manau, kad nauja VU EF studijų programa “Verslas ir teisė” yra sveikintinas projektas. Be aukščiau minimų realijų, Lietuvos rinkoje galiu pateikti dar vieną gana siaurą, bet labai praktišką pavyzdį, - vis didėjančią paklausą mokestinių konsultacijų paslaugoms, o iki šiol Lietuvos aukštosios mokyklos tokių specialistų neruošė, ruošė arba teisininkus, arba ekonomistus. Nauja studijų programa yra šauni tarpdisciplininių studijų iniciatyva puikiai atitinkanti šios dienos Lietuvos ir pasaulio verslo aktualijas. Programoje siekiama gerai balansuoti tarp teisės, ekonomikos ir verslo vadybos sričių, tad ją baigę specialistai tikrai turėtų būti paklausūs.

 

Kaip ir bet kurios kitos studijų programos, orientuotos į profesinę veiklą, atveju yra svarbu, kad būsimieji specialistai galėtų tinkamai taikyti savo žinias profesinėje veikloje. Iš patirties žinau, kad mūsų klientai labai vertina ne tik plačią pasaulėžiūrą ir bendrą išprusimą, bet kuo toliau, tuo labiau reikia ir gilesnės konkrečios verslo srities, ūkio šakos, profesinės specializacijos.

 

EY turime nuoseklią ir nuolatinę darbuotojų profesinio vystymo programą, kuri suteikia galimybę darbuotojui ir darbdaviui kalbėti apie abipusius poreikius bei padėti vystyti subalansuotą profesinę karjerą.

O mokslo ir verslo bendradarbiavimas, be abejonės, yra visuomet būtinas.

2016 VU TF. Visos teisės saugomos.