kaip stoti

Konkursinio balo sandara

Konkursas yra vykdomas kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Bendrojo priėmimo prašymai teikiami ir koreguojami tik internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje www.lamabpo.lt

Stojant į Vilniaus universiteto I pakopos ir vientisųjų studijų programas yra taikoma minimalaus konkursinio balo riba - stojančiojo konkursinis balas negali būti mažesnis negu 3.

Po pagrindinio priėmimo nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. 16 dienos iki 31 dienos bus vykdomas papildomas priėmimas į likusias laisvas vietas.

2016 VU TF. Visos teisės saugomos.